โคราชพรปิยะไดรเวอร์

อบรม ปฏิบัติ สอบใบขับขี่ ได้ที่นี่

หลักสูตรรถยนต์
หลักสูตรรถยนต์ เรียน 15 ชม. (ปฏิบัติ 10 ชม./อบรม 5 ชม.)
- นักเรียนต้องไม่เคยมีใบขับขี่
- ทางโรงเรียนสามารถจัดอบรมและสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนได้เลย โดยนักเรียนไม่ต้องไปสอบที่กรมขนส่งฯ
- หลักสูตรนี้จะเน้นการติวท่าสอบต่างๆในสนามของโรงเรียน และพานักเรียนออกถนนใหญ่ เพื่อฝึกความชำนาญ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (เรียนตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนกำหนด)
- เป้าหมายหลักสำหรับหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับใบขับขี่
ตารางเรียนหลักสูตรรถยนต์
วันที่ ชั่วโมงที่ แนวทางการเรียนการสอน
1 1-2 ทดสอบสมรรถภาพ+สอนห้องเครื่อง
2 3-4 หลักการใช้พวงมาลัย+การบังคับรถ
3 5-6 สอนการใช้คันเร่ง+การเข้าท่าสอบ
4 7-8 ออกถนนใหญ่
5 9-10 ออกถนนใหญ่+ประเมินท่าสอบ
6 11-15 อบรมเตรียมสอบภาคทฤษฎี
7 สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ราคาค่าเรียน
หลักสูตรรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่
- คนไทย 5,500 บาท / ชาวต่างชาติ 6,500 บาท
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถโหลดโปรแกรมแอป e-testing บนมือถือเพื่อเตรียมสอบภาคทฤษฎีได้
หลักสูตรรถจักรยานยนต์
เรียน 15 ชม. (ปฏิบัติ 10 ชม./อบรม 5 ชม.)
- นักเรียนต้องไม่เคยมีใบขับขี่
- ทางโรงเรียนสามารถจัดอบรมและสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนได้เลย โดยนักเรียนไม่ต้องไปสอบที่กรมขนส่งฯ
- หลักสูตรนี้จะเน้นการติวท่าสอบต่างๆในสนามของโรงเรียน และหลักการขับขี่เพื่อความปลอดภัย เพื่อฝึกความชำนาญ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (เรียนตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนกำหนด)
- เป้าหมายหลักสำหรับหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับใบขับขี่
ตารางเรียนหลักสูตรรถจักรยานยนต์
เรียนภาคปฏิบัติใช้เวลา 1 วัน / อบรมภาคทฤษฎี 1 วัน / สอบ 1 วัน ( 3 วันจบ)
วันที่ ชั่วโมงที่ แนวทางการเรียนการสอน
1 1-2 ทดสอบสมรรถภาพ+หลักการขับขี่ปลอดภัย
3 หลักการบังคับรถ
4-8 การเข้าท่าสอบ
7-8 ออกถนนใหญ่
9-10 ฝึกทำข้อสอบภาคทฤษฎี
2 11-15 อบรมเตรียมสอบภาคทฤษฎี
3 สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ราคาค่าเรียน
หลักสูตรรถจักรยานยนต์เพื่อสอบใบขับขี่
- คนไทย 1,000 บาท / ชาวต่างชาติ 1,500 บาท


หมายเหตุ : นักเรียนสามารถโหลดโปรแกรมแอป e-testing บนมือถือเพื่อเตรียมสอบภาคทฤษฎีได้
หลักสูตรอบรม
Card image cap
อบรมเพื่อไปสอบเองที่ขนส่ง
500.00 บาท

คุณสมบัติผู้เรียน

  • ต้องไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่มาก่อน
  • ต้องการไปสอบใบขับขี่เองกับทางกรมการขนส่งฯ (ขอใบขับขี่ใหม่)
  • ระยะเวลาในการอบรม 5 ชั่วโมง
Card image cap
อบรมเพื่อต่อใบขับขี่
200.00 บาท

คุณสมบัติผู้เรียน

  • มีใบขับขี่อยู่แล้ว และต้องการต่ออายุ ( 5 ปี ต่อ 5 ปี)
  • ระยะเวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง(ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์)
Card image cap
เรียนขับเพิ่มทักษะการขับรถ
3,500.00 บาท (10 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน

  • มีใบอนุญาตขับขี่มาก่อน
  • ต้องการเรียนเพิ่มทักษะการขับรถบนถนนใหญ่

สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำหรับการสมัครเรียนเพื่อสอบใบขับขี่ ผู้เรียนหลักสูตรจักรยานยนต์ต้องมีอายุ 15 ปีบริบรูณ์ และผู้เรียนหลักสูตรรถยนต์ต้องมีอายุ 18 ปีบริบรูณ์
- ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ไม่มีอาการตาบอดสี
- ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

- บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

- ทดสอบตาบอดสีให้ดูสีเขียว สีแดงและสีเหลืองจากเครื่องทดสอบ หรือแผ่นภาพทดสอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตา ระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด 3 ครั้ง หากอ่านถูกต้องสองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- ทดสอบสายตาทางลึกให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50-3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- ทดสอบสายตาทางกว้างถ้าผู้สมัครสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้าย และด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- ทดสอบปฏิกิริยา ผู้สมัครทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรคได้ในระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

การเลือกเวลาเรียน

ผู้เรียนเลือกวันและเวลาเรียนปฏิบัติของแต่ละหลักสูตรได้ดังนี้
เลือกรอบเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด รอบละ 2 ชั่วโมง (08.00-10.00, 10.00-12.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00, 17.30-19.30)

ติดต่อสมัครเรียน

ติดต่อเรา
โรงเรียนสอนขับรถ โคราชพรปิยะไดรเวอร์ ( Korat PhornPiya Driver)
ที่ตั้ง : เลขที่ 523 หมู่ที่ 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์ติดต่อ : 091-157-5777,092-195-5777
Line : @korat_phornpiya